In Memoriam: J.E.T.D.

Opublikowany pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: marzec (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór dedykowany pamięci Jennie T. E. Dowe, zmarłej matki przyjaciółki Lovecrafta z towarzystwa dziennikarzy-amatorów, Edith Miniter. Uzupełnieniem wiersza jest esej pt. A Singer of Ethereal Moods and Fancies.