A Singer of Ethereal Moods and Fancies

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: Michael White (red.), In Memoriam: Jennie E. T. Dowe, druk: W. Paul Cook, Dorchester, Massachusetts, 1921

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki esej towarzyszący wierszowanemu hołdowi dla zmarłej Jennie E. T. Dowe (In Memoriam: J. E. T. D.), matki Edith Miniter.