Lines on Graduation from the R.I. Hospital's School of Nurses

Data powsta­nia: ok. 13 stycznia 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz dla siostry Johna T. Dunna, irlandzko-amerykańskiego znajomego Lovecrafta, która ukończyła szkołę pielęgniarską.