On a New-England Village Seen by Moonlight

Data powsta­nia: 7 września 1913

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lato 1915, „Trail”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór zbliżony do New-England Fallen, lecz skupiający się na opłakiwaniu zanikającego rolniczego charakteru Nowej Anglii niż narzekaniu na napływ obcokrajowców.