New-England Fallen

Data powsta­nia: kwiecień 1912

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1914, „Here and There”, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Rasistowski tren na temat psucia przez cudzoziemców Nowej Anglii, stworzonej i uczynionej potęgą „pobożnych Anglosasów”. Wiersz pierwszy raz ukazał się w prasie amatorskiej poprzedzony krótką rasistowską przedmową.