On J.F. Roy Erford

Data powsta­nia: 18 czerwca 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: J.F. Roy Erford był głową odłamu Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej, który powstał na zjeździe w 1912 roku. Latem 1927 w „Bacon’s Essays” ukazał się artykuł Lovecrafta pt. A Matter of Uniteds na temat tego właśnie rozłamu, napisany przez wzgląd na podejrzenia, że Erford wypowiadał się niepochlebnie o niektórych członkach ZTPA. Wiersz jest wyrazem życzenia, że Erford odpowie na ów artykuł.