A Matter of Uniteds

Data powsta­nia: 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lato 1927, „Bacon’s Essays”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni z esejów omawiający rozpad ZTPA na dwie organizacje po wyborach w 1912 roku (poprzednie to The Morris Faction, The Other United oraz The Pseudo-United).