On Marblehead

Data powsta­nia: 10 lipca 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wierszowany opis wizyty w Marblehead w lipcu 1923 roku (pochodzi z listu do Maurice’a W. Moego z 10 lipca 1923). To nadmorskie miasteczko (pierwowzór mitycznego Kingsport) ogromnie urzekło pisarza.