Tytuł: Letters to Maurice W. Moe and Others

Wydaw­nic­two: Hip­po­cam­pus Press

Redagowali: S.T. Joshi i David E. Schultz

Miej­sce i data wyda­nia: Nowy Jork, wrzesień 2018

Spis tre­ści:

 • Introduction – S.T. Joshi & David E. Schultz
 • Letters
  • To Maurice W. Moe [73 listy]
  • To Robert E. Moe [15 listów]
  • To Bernard Austin Dwyer [12 listów]
  • To Samuel Loveman [10 listów]
  • To Vincent Starrett [5 listów]
 • Appendix
  • Maurice W. Moe:
   • Why I Am Not a Freethinker
   • The Church and the World
   • Life for God’s Sake
   • Looking Backward
   • „Once an Amateur, Always an Amateur”
   • First Steps in Appreciation of Poetry
   • Maurice W. Moe on Amateur Criticism
   • Through the Eyes of the Poet
   • Imagism
   • Literary Appreciation
   • From Poem Comments
   • From Imagery Aids
   • Introduction to Poetry
   • In a Sequestered Churchyard Where Once Poe Walked
   • Edwin and the Red Knight
   • Seven O’Clock
  • Bernard Austin Dwyer:
   • Ol’ Black Sarah
   • Beautiful Night
   • Fairies
   • The Snake-God
   • Letters to Weird Tales
   • Letter to Strange Tales
  • Samuel Loveman:
   • Collecting Curious Books
   • A Conversation with Ambrose Bierce
   • A Holiday Post-Card
   • The Coast of Bohemia
   • A Whittier Discovery
   • [Untitled]
  • Vincent Starrett
   • A Letter to Samuel Loveman
 • Glossary of Frequently Mentioned Names
 • Bibliography
 • Index

Ilość stron: 628

Ilu­stra­cja na okładce: Bar­bara Briggs Sil­bert (projekt)

Uwagi: Pełen zestaw listów Lovecrafta do Maurice’a W. Moego, wieloletniego przyjaciela (znajomość trwała od 1914 do śmierci Lovecrafta), z którym dyskutował głównie o religii i poezji. Prócz tego w środku znajdują się listy do syna Moego, Roberta, listy do fana opowieści niesamowitej, Bernarda Austina Dwyera, niewielka ocalała korespondencja do poety i przyjaciela, Samuela Lovemana, a także listy do znanego dziennikarza Vincenta Starretta. Okładka miękka.