On 'Old Grimes' by Albert Gorton Greene

Data powsta­nia: grudzień 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór o wierszu Old Grimes Alberta Gortona Greene’a, który Lovecraft otrzymał od ciotki Lillian pod koniec grudnia 1925 roku.