On Phillips Gamwell

Data powsta­nia: ok. sierpnia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1 września 1916, „Providence Evening News”, wol. 49, nr 79

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft wyraża podziw dla umysłu brata ciotecznego, Phillipsa Gamwella. Wiersz powstał jako część artykułu astronomicznego September Skies.