On Reading Lord Dunsany’s 'Book of Wonder'

Data powsta­nia: marzec (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1920, „Silver Clarion”, wol. 3, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Czytając Księgę Dziwów Lorda Dunsany’ego:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Jako Na lekturę Book of Wonder lorda Dunsany:

Uwagi: Lovecraft dzieli się fantastycznymi wrażeniami, jakie towarzyszyły mu przy czytaniu zbioru opowieści lorda Dunsany pt. Book of Wonder.

On Reading Lord Dunsany’s Book of Wonder po angielsku