On Receiving a Picture of Swans

Data powsta­nia: ok. 14 września 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1916, „Conservative”, wol. 1, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz na okoliczność otrzymania pocztówki z łabędziami płynącymi strumieniem. Jak twierdzi autor, pisanie zajęło mu 10 minut (list do Rheinharta Kleinera z 14 września 1915).

On Receiving a Picture of Swans po angielsku