On Rheinhart Kleiner Being Hit by an Automobile

Data powsta­nia: ok. 1 sierpnia 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Nieco żartobliwy wiersz o potrąceniu Rheinharta Kleinera przez samochód, nawiązujący do prawdziwego wydarzenia. Pochodzi z listu do Lillian D. Clark z 1 sierpnia 1924 roku.