On Robert Browning

Data powsta­nia: prawdopodobnie 1912

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lato 1937, „Californian” (jako fragment listu do Rheinharta Kleinera w serii korespondencji pt. By Post from Providence)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na poetę, Roberta Browninga (1812-1889), którego poezję Lovecraft uważał za niejasną, a przez to niewiele wartą. Tekst wiersza zachował się w liście do Rheinharta Kleinera z 28 marca 1915 r.