On the Return of Maurice Winter Moe Esq., to the Pedagogical Profession

Opublikowano pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1921, „Wolverine”, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Tematem wiersza jest powrót Maurice’a W. Moego, przyjaciela Lovecrafta, do zawodu nauczycielskiego (tym razem w West Division High School w Milwaukee).