Plaster-All

Data powsta­nia: sierpień (?) 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: jesień 1992, „Lovecraft Studies”, nr 27

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Luźna parodia wiersza Pastorale Harta Crane’a. Pisana wierszem białym, w przekorny sposób modernistyczna relacja ze spotkania w sierpniu 1922 roku w Cleveland Lovecrafta z Crane’em i jego znajomymi, wśród których byli m.in. Alfred Galpin, Samuel Loveman czy William Lescaze, znany architekt.