R. Kleiner, Laureatus, in Heliconem

Data powsta­nia: kwiecień (?) 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1916, „Conservative”, wol. 2, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz napisany dla Rheinharta Kleinera z okazji uzyskania przez niego Nagrody Poetyckiej za sezon 1915-1916 w Zjednoczonym Towarzystwie Prasy Amatorskiej.