Sir Thomas Tryout

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: grudzień (?) 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1921, “Tryout”, wol. 7, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Pan Tomasz Tryout:

Uwagi: Smutna elegia o zmarłym kocie Charlesa W. Smitha, redaktora pisma “Tryout”, w którym Lovecraft często publikował swoje utwory.