Stanzas on Samarkand IV

Data powsta­nia: 8 listopada 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1971, Selec­ted Let­ters III: 1929-1931

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Patrz: [Stanzas on Samarkand I-III].