The Ancient Track

Data powsta­nia: 26 listopada 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1930, „Weird Tales”, wol. 15, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Prastary szlak:

Jako Pradawny szlak:

Uwagi: Podmiot liryczny odnajduje „prastary szlak” ponad wzgórzem, za którym odkrywa martwą dolinę.

Utwór bardzo szybko sprzedał się w „Weird Tales”. Autor otrzymał 11 dolarów.

„Weird Tales” z pierwodrukiem wiersza

The Ancient Track po angielsku

Patrz również: