Tytuł: Let­ters to James F. Morton

Wydaw­nic­two: Hip­po­cam­pus Press

Miej­sce i data wyda­nia: Nowy Jork, wrzesień 2011

Spis tre­ści:

  • Introduction – S.T. Joshi
  • Letters to James Ferdinand Morton
  • Appendix
  • Glossary of Frequently Mentioned Names
  • Bibliography
  • Index

Ilu­stra­cja na okładce: Bar­bara Briggs Sil­bert (projekt)

Uwagi: Wszystkie listy do Jamesa F. Mortona. Pod red. Davida E. Schultza oraz S.T. Joshiego.