The Bookstall

Data powsta­nia: ok. stycznia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1916, „United Official Quarterly”, wol. 2, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Książkowy kram:

Uwagi: Lovecraft opisuje swoją umysłową przynależność do XVII i XVIII wieku, wymieniając i wychwalając stare książki z własnej biblioteki. Wiersz dedykowany Rheinhartowi Kleinerowi.