The House

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: ok. 16 lipca 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 11 grudnia 1919, „National Enquirer”, wol. 9, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Dom:

Uwagi:

Wiersz o złowieszczym, starym domu. Do napisania tekstu zainspirował Lovecrafta budynek o numerze 135 przy Benefit Street (współczesne zdjęcie poniżej), który przyczynił się także do powstania opowiadania Opuszczony dom.

The House po angielsku