The Introduction

Opublikowano pod pseudonimem: Humphry Littlewit, Esq., of Grubstreet Manor

Data powsta­nia: 1917 (?)

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1937, „O-Wash-Ta-Nong”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Adresowany do Maurice’a W. Moego wiersz jest satyrą na modernistyczną poezję, a zarazem delikatnym wyśmianiem jego próśb, by Lovecraft nieco „unowocześnił” swoją lirykę.