The Poe-et’s Nightmare

Pełny tytuł: The Poe-et’s Nightmare: A Fable

Data powsta­nia: zima 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Vagrant”, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Aletheia phrikodes [tylko środek utworu pisany wierszem białym]:

Uwagi: Poemat ma 302 wersy i dzieli się na trzy części: wprowadzenie wierszem heroicznym (10 zgłosek, rymy parzyste), sen podmiotu lirycznego wierszem białym (zatytułowany Aletheia phrikodes, po grecku „Przerażająca prawda”) oraz zakończenie – również wierszem heroicznym. Przedstawia historię Lukullusa Lichego, obżartucha i aspirującego poety, zafascynowanego poezją Poego. Pewnego razu zapada w sen pełen kosmicznych wizji, który oduczy go obżarstwa oraz górnolotnych ambicji poetyckich.

Chociaż środkowa część wiersza w sposób poważny przedstawia kosmicystyczne poglądy na wszechświat Lovecrafta, wstęp i zakończenie mają charakter komiczny, co burzy jednorodną atmosferę utworu. Lovecraft zdawał sobie z tego sprawę i dlatego przy wszelkich próbach publikacji (oprócz pierwszej) żądał drukowania tylko środkowego części. Również w polskiej wersji uszanowano jego decyzję.

The Poe-et’s Nightmare po angielsku