The Power of Wine: A Satire

Data powsta­nia: ok. 8 grudnia 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 13 stycznia 1915, „Providence Evening News”, wol. 46, nr 46

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na ludzi nadużywających alkohol. Wiersz pochodzi z listu do Maurice’a W. Moego z 8 grudnia 1914 roku.