The Unknown

Napisane pod pseudonimem: Elizabeth Berkeley

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1916, „Conservative”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Nieznane:

Uwagi: Eksperyment literacki – Lovecraft posłużył się nietypowym dla siebie metrum i zestawem środków poetyckich, aby oddać niewiadomą grozę, jaka objawiła się podmiotowi lirycznemu na obliczu księżyca.

Przez długi czas autorstwo utworu przypisywano Winifred Virginii Jackson, gdyż to do niej należał pseudonim Elizabeth Berkeley, pod którym opublikowano krótki liryk w „Conservative”. Mistyfikację pogłębiały rozmaite komentarze Lovecrafta w prasie amatorskiej, który recenzował własne dzieło niczym utwór autorstwa panny Jackson. Dopiero odkrycie pewnego listu do Gallomo ujawniło, że to dzieło twórcy z Providence.