To a Youth

Opublikowano pod pseudonimem: Richard Raleigh

Data powsta­nia: luty (?) 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1921, „Tryout”, wol. 7, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pełen serdeczności wiersz skierowany do Alfreda Galpina, którego talenty Lovecraft podziwiał.