To Alfred Galpin, Esq.

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald

Data powsta­nia: listopad (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz na siedemnaste urodziny przyjaciela Lovecrafta, Alfreda Galpina.