To Charlie of the Comics

Data powsta­nia: ok. 30 września 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1916, „Providence Amateur” 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o Charlie’em Chaplinie, którego filmy Lovecraft bardzo lubił. Utwór jest odpowiedzią na wiersz Rheinharta Kleinera pt. To Mary of the Movies, o aktorce Mary Pickford.

Co ciekawe, sam Chaplin czytał To Charlie of the Comics. Lovecraft wysłał utwór do czasopisma „Motion Picture”, które jednak nie przyjęło tekstu, miast tego przekazując go bezpośrednio do Chaplina. Ten napisał wprost do Lovecrafta krótką notkę z pytaniem, czy może zachować rękopis, na co autor oczywiście się zgodził.