To Frank Belknap Long on His Birthday

Data powsta­nia: kwiecień (?) 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Życzenia urodzinowe dla Franka Belknapa Longa. Tekst wzięty z listu z 16 lutego 1925 do Jamesa F. Mortona.