To George Kirk, Esq.

Data powsta­nia: 18 stycznia 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o przeprowadzce George’a Kirka z kamienicy w Nowym Jorku pod 169 Clinton Street, w której w tym samym czasie mieszkał także Lovecraft.