To Jonathan E. Hoag, Esq. (1918)

Data powsta­nia: luty (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1918, „Eurus”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz rozpoczyna serię urodzinowych liryków skierowanych do sędziwego wówczas poety z towarzystwa twórców-amatorów, Jonathana E. Hoaga (1831-1927).