To Mr. Finlay

Pełny tytuł: To Mr. Finlay, upon His Drawing for Mr. Bloch’s Tale, „The Faceless God”

Data powsta­nia: ok. 30 listopada 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1937, „Phantagraph”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do pana Finlaya, na jego ilustrację opowiadania The Faceless God pana Blocha:

Uwagi: Adresatem wiersza jest ilustrator Virgil Finlay, którego Lovecraft poznał pod koniec 1936 roku. Jego grafikę w „Weird Tales” do opowiadania The Faceless God Roberta Blocha uznaje się za prawdopodobnie najlepszą ilustrację w historii czasopisma.