To Mr. Galpin

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: ok. 3 listopada 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1921, „Tryout”, wol. 7, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Serdeczny wiersz skierowany do Alfreda Galpina z okazji jego dwudziestych urodzin.