To Mr. Hoag (1923)

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: luty (?) 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1923, „Tryout”, wol. 8, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Jonathana E. Hoaga (patrz również: To Jonathan E. Hoag, Esq.).