To Mr. Hoag (1924)

Data powsta­nia: ok. 3 lutego 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 9 lutego 1924, „Troy Times”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.). Pojawia się już w liście do Edwina Bairda z 3 lutego 1924 roku.