To Mr. Hoag (1925)

Data powsta­nia: 8 lutego 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 10 lutego 1925, „Troy Times”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.).