To Phillis

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: styczeń (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz parodiujący utwór To Miriam Rheinharta Kleinera, który z przymrużeniem oka zwraca się do pewnej sławnej aktorki.