To Rheinhart Kleiner, Esq.

Opublikowano pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: styczeń 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1923, „Tryout”, wol. 8, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz uznania dla poezji Rheinharta Kleinera.