To Samuel Loveman, Esquire, on His Poetry

Pełny tytuł: To Samuel Loveman, Esquire, on His Poetry and Drama, Writ in the Elizabethan Style

Data powsta­nia: grudzień (?) 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1915, „Dowdell’s Bearcat”, wol. 4, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz podziwu dla poezji Samuela Lovemana, który w okresie powstania wiersza nie był jeszcze znajomym Lovecrafta.