To the Arcadian

Napisany pod pseudonimem: L. Theobald Junr

Data powsta­nia: koniec 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz wychwalający poezję Winifred Virginii Jackson.