To the Eighth of November

Opublikowano pod pseudonimem: Archibald Maynwaring

Data powsta­nia: 13 grudnia 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wśród członków Klubu Prasowego Appleton High School, do którego należał młody przyjaciel Lovecrafta, Alfred Galpin, znajdowała się uczennica o imieniu Margaret Abraham. Była dokładnie rok młodsza od Galpina – oboje urodzili się 8 listopada. Wiersz komentuje, że jeden dzień w roku wydał dwa tak wspaniałe umysły.