To the Members of the Providence Amateur Press Club

Pełny tytuł: To the Members of the United Amateur Press Association from the Providence Amateur Press Club

Data powsta­nia: ok. 1 stycznia 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Providence Amateur”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz, którego adresatami są członkowie Klubu Prasy Amatorskiej z Providence. Do przyłączenia się do KPA zachęcił Lovecrafta jego kolega, Edward H. Cole.