(Wet) Dream Song

Data powsta­nia: prawdopodobnie połowa lat 30.

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2004, Collected Essays 1: Amateur Journalism

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Obcesowa parodia amatorskiej poezji, w szczególności utworów pozujących na dekadenckie.