Department of Public Criticism (styczeń 1915)

Data powsta­nia: styczeń 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1915, „United Amateur”, wol. 14, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Recenzja 8 kolejnych czasopism, w tym „Outward Bound”, gdzie ukazał się The Haunted Forest Johna H. Fowlera, autora wierszy niesamowitych. Lovecraft oddał mu cześć w wierszu Do zmarłego WP Johna H. Fowlera po jego śmierci w 1916.