To the Late John H. Fowler, Esq.

Data powsta­nia: pierwszy kwartał 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1916, „Scot”, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do zmarłego WP Johna H. Fowlera:

Uwagi: John H. Fowler był poetą należącym do Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej, który tworzył wiersze o tematyce grozy. Zmarł na chorobę, której nie udało się zidentyfikować badaczom. Lovecraft komentuje jeden z wierszy Fowlera w Department of Public Criticism ze stycznia 1915 roku: „The Haunted Forest nieomal przypomina Poego swą ponurą, fantastyczną specyfiką. Jesteśmy w stanie wybaczyć raczej nieokreśloną stopę wierszową wobec tak imponująco wykreowanej atmosfery, niesamowitej harmonii wersów, roztropnego wykorzystania aliteracji oraz celnego doboru słów. (…) Panu Fowlerowi należą się gratulacje za rozpłomienioną wyobraźnię i poetycką prężność” (cyt. za: Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 456).