Department of Public Criticism (styczeń 1918)

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1918, „United Amateur”, wol. 17, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Lovecraft recenzuje 12 czasopism amatorskich z okresu ostatnich kilku miesięcy. Przewodniczącym Wydziału Krytyki Publicznej w sezonie 1917-1918 był Rheinhart Kleiner, jednak w tym czasie z niewiadomego powodu nie był w stanie pisać kolumny. Z ciekawszych rzeczy artykuł omawia The Mystery of Murdon Grange, opowieść w części lub w całości napisaną przez Lovecrafta, niezachowaną do dziś.