Department of Public Criticism (styczeń 1919)

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1919, „United Amateur”, wol. 18, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Autor recenzuje 6 czasopism amatorskich. Oprócz Lovecrafta, swój wkład w odcinek mieli W. Paul Cook oraz Alfred Galpin, ale Col­lec­ted Essays 1 nie zawiera ich części.